Cymraeg

Dwi’n hapus i gefnogi yr ymgyrch am filiwn siaradwr Cymraeg. Dwi wedi dysgu Cymraeg a mi wnes i ennill Tlws Rhyddiaith yn Eisteddfod y Dysgwyr Llanrwst yn 2018.

miliwn

Dwi’n hapus i dderbyn cwestiynau yn Cymraeg. Cewch chi anfon e-bost i fi yma cyswllt@marywimbury.net.

I am happy to support the campaign for a million Welsh speakers. I have learned Welsh and won the prize for prose in the 2018 Learners Eisteddfod, Llanrwst.

%d bloggers like this: