2 Comments

Cymraeg

Dwi’n hapus i gefnogi ymgyrch Cymdeithas yr Iaith am filiwn siaradwr Cymreag.

miliwn

 

Dwi’n dysgu Cymraeg ac yn hapus i gael sgwrs yn y Gymraeg. Os caf fy ethol, mi fydda i’n cael swyddfa ac wefan dwyieithog. Cewch chi anfon e-bost i fi yma cyswllt@marywimbury.net neu ffonio i ar 07958 521344.

Dyma mwy o gwybodaeth amdani i yn y Gymraeg:

Mae Mary Wimbury yn byw yn Llandrillo-yn-Rhos gyda’n gŵr a’u tri phlentyn yn eu harddegau.  Ar hyn o bryd mae’n gweithio gyda darparwyr gofal cymdeithasol yn ceisio gwella gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn, pobl ag anableddau a phlant sy’n derbyn gofal. Mae ei swydd yn golygu ei bod wedi arfer gweithio gydag awdurdodau lleol, byrddau iechyd a chynulliad Cymru i wneud i systemau weithio’n well a gwella bywydau pobl. Os caiff ei hethol bydd yn defnyddio’r un cadernid i ymdrin â materion swyddogol ar ran pobl Gogledd Cymru.

Yn flaenorol, roedd Mary’n rhedeg elusen ar draws y DU yn hyrwyddo addysg fathemateg mewn ysgolion uwchradd, gweithiodd i’r BBC fel unig fasnachwr ac i ddau sefydliad llywodraeth leol cenedlaethol. Treuliodd saith mlynedd cyntaf ei bywyd yn byw uwchben siop gornel yr oedd ei rhieni’n ei rhedeg. Mae Mary’n cydnabod gwerth cydweithredu a’r rôl y gall mentrau cydweithredol eu chwarae yn ein cymdeithas. Os caiff ei hethol, bydd yn gwasanaethu fel Aelod Cynulliad Llafur a’r Blaid Gydweithredol.

Blaenoriaethau Mary ar gyfer Gogledd Cymru yw gwella cyfleoedd cyflogaeth a systemau trafnidiaeth. Bydd yn ceisio sicrhau bod ein sefyllfa unigryw fel rhan o Gymru ond gyda chysylltiadau arwyddocaol i isadeiledd a gwasanaethau cyhoeddus yng Ngogledd Orllewin Lloegr yn cael ei chydnabod. Bydd yn brwydro i sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus yma yng Ngogledd Cymru yn gweithio i ni.

 

Advertisements

2 comments on “Cymraeg

  1. Dw i’n dysgu cymraeg eto…llongyfarchiadau!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: