Leave a comment

Owen Smith AS, Llefarydd y Blaid Lafur ar Gymru a Mary Wimbury, Ymgeisydd Seneddol Aberconwy Llafur Cymru yn ymweld â Syrffio Eryri

Dydd Gwener fe ymwelodd Owen Smith AS a Mary Wimbury, Ymgeisydd Seneddol Llafur Cymru ar gyfer Aberconwy a’r safle arfaethedig ar gyfer Syrffio Eryri ar hen safle Alwminiwm Dolgarrog.

Ar ôl i’w cwblhau bydd y datblygiad yn hwb mawr i’r economi leol gan ddenu mwy o dwristiaeth yn ogystal â darparu swyddi.

Dywedodd Mary Wimbury, Ymgeisydd Seneddol Llafur Cymru ar gyfer Aberconwy yn 2015:

“Bydd y datblygiad Syrffio Eryri yn rhoi hwb gwych i’n heconomi leol ac yn union y math o fenter arloesol hoffwn i weld mwy o. Swyddi a diogelwch swyddi yw’r broblem mae pobl yn trafod mwyaf ar stepan y drws ar draws Aberconwy. Efo’r gost o fyw yn cynyddu mae pobl yn ymdrechu’n aml i gael dau ben llinyn ynghyd.

“Mae’r Llywodraeth Clymblaid yn San Steffan yn gwbl allan o gysylltiad efo’r realiti economaidd sy’n wynebu pobl gyffredin. Er bod y ffigurau a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod dros 35,000 o bobl yng Nghymru wedi dibynnu ar Fanciau Bwyd llynedd, mae’r Ceidwadwyr a’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi rhoi toriad treth o £100,000 i 13,000 filiwnyddion. ”

Meddai Owen Smith AS, Llefarydd y Blaid Lafur ar Gymru:

“Gyda diweithdra tymor hir yn Aberconwy 50% yn uwch nawr nag adeg yr etholiad cyffredinol, mae angen syniadau a phrosiectau newydd fel Syrffio Eryri i ddarparu swyddi i bobl ifanc, mewn gwrthgyferbyniad llwyr i’r diffyg syniadau sy’n dod allan o’r Llywodraeth yn San Steffan.

“Mae twristiaeth yn werth £4.2bn i economi Cymru ac yn cefnogi miloedd o swyddi. Byddai Syrffio Eryri yn ychwanegiad croesawgar i’r rhestr o atyniadau yng Ngogledd Cymru sydd eisoes wedi ennill cefnogaeth ymgyrchwyr lleol fel Mary Wimbury.

“Gallai hefyd ddarparu gwersi i ardaloedd eraill trwy’r ffordd y mae’n gwneud defnydd o hen safle diwydiannol er mwyn cyfuno harddwch naturiol y tirlun gyda thechnoleg newydd. Rwy’n edrych ymlaen at ymweld â fy nheulu pan fydd ar agor! “

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: