Leave a comment

Thrilled to be supported by Betty Williams, MP for Conwy 1997-2010

Betty says: “I believe Mary has an excellent background to become a very effective Member of Parliament for Aberconwy.  In her career she has been a Parliamentary Liaison Officer and Public Affairs Manager for major organisations during which she gave evidence to a Parliamentary Select Committee.  Her work in the voluntary sector has kept her close to families and children through being Chair of a Secondary School Governing Body and fundraising for local facilities.  As a working mother, she has a first rate understanding of the issues affecting families.”

Mae Betty yn deud: “Credaf bod gan Mary gefndir rhagorol i fod yn Aelod Seneddol effeithiol iawn dros Aberconwy. Yn ei gyrfa mae wedi bod yn Swyddog Cyswllt Seneddol a Rheolwraig Materion Cyhoeddus i gyrff mawrion. Rhoddodd dystiolaeth i Bwyllgor Dethol Seneddol yn ystod y cyfnod hwnnw.  Mae ei gwaith yn y sector wirfoddol wedi ei chadw’n agos at deuluoedd a phlant trwy fod yn Gadeiryddes Corff Llywodraethol Ysgol Uwchradd a chodi arian gogyfer adnoddau lleol. Fel mam sy’n gweithio, mae ganddi’r ddealltwriaeth o’r radd flaenaf am faterion sy’n effeithio ar deuluoedd.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: