Mary Wimbury

Mary is an experienced campaigner for Labour in North Wales. She is also a member of the Co-op Party and the GMB and Community Unions. 

Mae Mary yn ymgyrchwraig profiadol yn Ngogledd Cymru. Mae hi hefyd yn aelod o’r Blaid Gydweithredol ac Undebau GMB a Community.