Mary Wimbury

Mary is an experienced campaigner for Labour in North Wales. She is also a member of the Co-op Party and the GMB and Community Unions. She is campaigning to be a regional list candidate for the Senedd elections in 2021.

Mae Mary yn ymgyrchwraig profiadol yn Ngogledd Cymru. Mae hi hefyd yn aelod o’r Blaid Gydweithredol ac Undebau GMB a Community. Mae hi’n ymgyrchu i fod yn ymgeisydd rhestr ranbarthol yn Etholiad Senedd 2021.

To ask a question click here

Mae Mary yn hapus i dderbyn cwestiynau yn y Gymraeg.

You can read my leaflet here / Darllenwch fy nhaflen yma

#Senedd21 selection leaflet FINAL